พิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565” 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรม ใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร