ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดยเอ็นซิสกรุ๊บ ณ ตึกเอ็นซิส