TARF ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2562

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ใน “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร